SCHIMA Sp. z o. o. ul. Kościelna 6 52-314 Wrocław

Telefony: +48 71 / 339 89 15, +48 71 / 339 89 30 | Fax: +48 71 / 339 82 88 | E-mail: biuro@schima.pl, schima@schima.pl

System przyzywowy CareMed IP E+

System przyzywowy CareMed IP E Plus

System CareMed IP E+ to system przyzywowy składający z punktów węzłowych (nodów IP) komunikujących się w technologii IP (Internet Protocol) czyli protokołu internetowego. Dzięki takiemu podejściu użytkownik ma bardzo duże pole w konfiguracji oraz rozbudowie systemu w przyszłości o dodatkowe funkcje.

Jest to budżetowa wersja systemu CareMed IP, jednak rozwiązanie to posiada szereg funkcji, których nie posiadają standardowe systemy przywoławcze.

System przywoławczy CareMed IP E+ pozwala łatwy sposób zintegrować się z innymi systemami takimi jak kontrola dostępu, system przeciwpożarowy czy telefony DECT. Aplikacja iNurse udostępniona na telefony typu smartfon umożliwia personelowi na wgląd do aktualnych zdarzeń w systemie. Ponadto wszelkie wezwania będą przekierowywane na konkretne urządzenie. Dzięki temu ograniczamy czas potrzebny na reakcję co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na oddziale i ograniczenie załogi. Aplikacja posiada funkcje zbliżone do tych w terminalach salowych systemu CareMed IP, więc przydzielając personelowi telefon monitorujemy jego aktywność w pracy. Pracownicy natomiast zyskują narzędzie do obsługi i rejestracji czynności wykonywanych przy konkretnym pacjencie. Wskazane jest, aby smartfon posiadała także ekipa sprzątająca czy serwisowa, która powiadamiana będzie o potrzebie interwencji.

Wszystkie usługi serwisowe są personalizowalne więc użytkownik sam decyduje, jakie czynności znajdują się w systemie jako wstępnie zdefiniowane. Funkcjonalność systemu CareMed IP E+ wyczerpuje wymagania domów opieki oraz mniejszych szpitali w zakresie obsługi oraz eksploatacji budynku.

Dużą zaletą jest fakt, że niemal wszystkie czynności, których można dokonać z pozycji smartfona, można także wykonać w dyżurce za pomocą centralki lub komputera podłączonego do sieci Internet.

Najważniejsze cechy systemu CareMed IP

  • komunikacja poprzez protokół IP
  • łatwość rozbudowy
  • intuicyjna obsługa
  • dostęp do podglądu zdarzeń i konfiguracji z każdego miejsca na świecie
  • rejestracja czasu obsługi poszczególnych pacjentów
  • współpraca z zewnętrznymi systemami
  • rejestrowanie pracy personelu
  • łatwa rozbudowa do systemu CareMed IP z dotykowymi terminalami salowymi