SCHIMA Sp. z o. o. ul. Kościelna 6 52-314 Wrocław

Telefony: +48 71 / 339 89 15, +48 71 / 339 89 30 | Fax: +48 71 / 339 82 88 | E-mail: biuro@schima.pl, schima@schima.pl

System przyzywowy CareMed IP

System przyzywowy CareMed IP

System CareMed IP to jeden z najbardziej nowoczesnych systemów przyzywowych na rynku europejskim. Składa się on z terminali salowych działających w technologii IP (Internet Protocol), czyli protokołu internetowego. Daje to ogromne możliwości w rozbudowie oraz konfiguracji dostosowanych do wymagań użytkownika.

Terminale salowe wyposażone w 9-calowe wyświetlacze pozwalają na w niemal nieograniczony sposób zaadaptować wyświetlane informacje do aktualnej potrzeby personelu i pacjenta. To innowacyjne podejście spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony bardziej wymagającego personelu zarówno szpitali publicznych jak i prywatnych domów opieki.

System przyzywowy CareMed IP umożliwia w prosty sposób skomunikować się z elementami peryferyjnymi i innymi systemami takimi jak kontrola dostępu, system przeciwpożarowy czy telefony DECT. Dzięki aplikacji iNurse dostępnej na telefony typu smartfon zyskujemy mobilność personelu, ponieważ wszystkie informacje systemowe będą wyświetlane także na ekranie telefonu. Pozwala to ograniczyć czas potrzebny na reakcję co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na oddziale i ograniczenie załogi.

System przywoławczy posiada unikatową funkcję identyfikacji personelu za pomocą numeru PIN lub technologii NFC. Implementacja takiego rozwiązania pozwala rejestrować czas pracy personelu, przydzielać dostęp do funkcji a nawet zadań jakie powinien wykonać przy danym pacjencie.

Nasze rozwiązanie poprzez funkcję głosowej komunikacji z każdą salą i dyżurką jeszcze bardziej usprawnia pracę personelu. Dodatkowo, przy wykorzystaniu smartfonów z aplikacją iNurse w każdym miejscu na terenie szpitala można odebrać lub zainicjować rozmowę z konkretnym pomieszczeniem, w celu szybkiej diagnozy problemu lub konsultacji z lekarzem. Taka funkcjonalność nie musi ograniczać się tylko i wyłącznie do białego personelu, ale można ją rozszerzyć także na techników lub ekipę sprzątającą, która będzie otrzymywać odpowiednie powiadomienia, gdy tylko problem zostanie zidentyfikowany przez pozostałych pracowników obiektu i zapisany w systemie.

Przytoczone funkcje to tylko niektóre, które w znaczący sposób rozszerzają zakres usług dostępnych w systemie. Wszystkie usługi serwisowe można w pełni spersonalizować i dostosować do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Pomagają one w prowadzeniu statystyk oraz kartoteki pacjentów. Takie rozwiązanie w pełni zaspokaja wymagania domów opieki oraz mniejszych placówek ochrony zdrowia bez potrzeby inwestowania środków finansowych na inne systemy do zarządzania przepływem i obsługą pacjentów.

Najważniejsze cechy systemu CareMed IP

  • komunikacja poprzez protokół IP
  • łatwość rozbudowy
  • intuicyjna obsługa
  • dostęp do podglądu zdarzeń i konfiguracji z każdego miejsca na świecie
  • usługi do zarządzania i rejestracji ruchu i obsługi pacjentów
  • identyfikacja personelu oraz rejestracja pracy poszczególnych osób
  • rejestracja czasu obsługi poszczególnych pacjentów
  • współpraca z zewnętrznymi systemami
  • komunikacja głosowa